Ümbruskonnast

Metsa matkarada- Forest trail 

Metsa matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E11.

Kaugmatkarada E11 algab Põhjamere ääres asuvast Scheveningeni linnast Haagi lähistel (Madalmaad) ja lõpeb Tallinnas. Matkatee läbib kuus riiki – Madalmaad, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti ja Eesti – ning mitmed Saksa linnad, nagu Osnabrück, Potsdam ja Frankfurt Oder ääres ja Poznani linna Poolas. Ogrodnikis ületab matkarada Poole-Leedu piiri.

Nimi Leedus: Miško takas, Lätis: Mežtaka; Eestis: Metsa matkarada

Alguspunkt: Poola-Leedu piir, 7 km Lazdijai linnast lõunas.

Lõpp-punkt: Tallinna sadam. Matkata võib mõlemas suunas, seega võib alguspunktiks valida ka Tallinna.

Kuidas Metsa matkarajal matkata?

Metsa matkarada koosneb 102 erinevast lõigust.

Saame sind aidata transpordiga liikumisel mõne lõigu alguspunkti või võtta peale peale matka kokkulepitud punktist.

Metsa matkarada tähistavad puudel ja muudel objektidel olevad suunatähised  . Asustatud kohtades asuvad tähised kleepsudena liiklusmärkidel ja teistel objektidel.  

Olulised vaatamisväärsused Metsa matkaraja ääres on tähistatud infotahvlitega.

Metsastes piirkondades kulgeb matkarada piki väikseid metsa- või külateid, kui vähegi võimalik. Selleks, et rada toimiks ühtse, katkestamatu marsruudina, kulgeb see mõnes kohas asfalttee servas. Peipsi järve põhjakaldal ja Soome lahe kaldal kulgeb rada kohati klibusel, kivisel, liivasel või võsastunud rannikuribal. Linnades ja asulates kulgeb Metsa matkarada kõnniteedel või tänava ääres.

Metsa matkaraja rannaäärsed lõigud võivad olla tormi ajal mitteläbitavad.

Meie puhkemaja parklas olemas kaart metsamatkaraja teekonna kohta aga küsi kindlasti juhiseid aitame hea meelega!

Siit saad lugeda rohkem Metsa matkaraja kohta: https://baltictrails.eu/et/forest/route/day/103/photo