Talli reeglid ja ohutus

Tall on hobuse kodu!

 • Kuulake enne tegutsema asumist, mida treener hobustest räägib ja pidage kinni juhistest.
 • Tegeledes ratsutamise ja/või hobustega on keelatud alkoholi tarbimine, samuti on keelatud suitsetamine talli ruumides.
 • Hobustele ilma eelneva loata maiustuste andmine on keelatud. Meie tallis antakse maiustust peale trenni ja ainult sööginõust!
 • Kirjeldage põhjalikult oma seniseid kogemusi ja oskuseid hobustega, vastavalt sellele valitakse hobune.
 • Ärge ülehinnake oma oskuseid. Kui tunnete, et ei suuda lõdvestuda, loobuge matkast/sõidust.
 • Üle 2-tunnine ratsasõit (eriti maastikul) eeldab algteadmisi ratsutamisest ja head füüsilist vormi.
 • Ratsutamise ajal on kohustuslik kanda kiivrit.
 • Kuula treeneri soovitusi riietumiseks.
 • Hobustega seotud tegevus on alati seotud riskiga.
 • Rahulikult ja lugupidavalt koheldud hobune usaldab inimest ja see vähendab (kuid ei välista) tegevusega seotud riske.
 • Hobune tajub, kui teda kardetakse.
 • Olge alati tähelepanelik teiste ratsutajate, inimeste ja liiklejate suhtes.
 • Treeneril on õigus katkestada treening/matk, kui olete jämedalt rikkunud reegleid või oskused ei vasta enne sõitu antud informatsioonile. Samuti kui Teie käitumine ohustab teisi sõitjaid või hobuseid.
 • Ratsutamisoskuse arendamine vajab pidevat treeningut. Suurepäraseks ratsutajaks saamine eeldab pidevat ja aastaid kestvat tööd ja treeninguid.
 • Matka tempo valitakse grupi kõige vähesemate oskustega liikme järgi.
 • Treeneri/matkajuhi sõna on seaduseks.
 • Tallis tuleb käituda rahulikult, vältida jooksmist ja karjumist.
 • Ole ettevaatlik esemetega, mis võivad hobuseid ehmatada: jalgrattad, lapsevankrid, vihmavarjud, välguga fotoaparaadid jne. Talli tulles jäta koerad koju!
 • Keelatud on hobuste juurde boksi või koplisse minemine ja hobuste väljaviimine ilma treeneri loata.
 • Tallis ja treeningul tuleb kanda vastavaid riideid ning jalanõusid. Hobuste juurde minekul pole lubatud kanda lahtiste varvastega jalanõusid.
 • Hobust tohib boksist välja viia vaid valjastega või päitsetega, mille küljes on sobiva pikkusega nöör.
 • Hobuse boksist lahkudes kontrolli, et boksi uks oleks alati korralikult suletud.

Ohutus treeningul:

 • Maneežis, treeningplatsil viibides (nii hobuse seljas olles, kordetades ja hobust talutades) peaksid kõik isikud kandma korralikult kinnitatud hästiistuvat kolmepunktilise kinnitusega turvakiivrit.
 • Ratsutaja turvavarustuse hulka kuulub ka spetsiaalne turvavest, mille kasutamine on eriti oluline algajate ratsanike jaoks aga samuti ka kogenud ratsutajatel hüppetreeningul, maastikul ning noorte hobustega sõites.
 • Ratsutades tuleb kanda kontsaga saapaid, et vältida jala jalusesse kinni jäämist.
 • Hobuse varustuse kontrollimine, sadulavööde pingutamine, sadulasse istumine ning sadulast mahatulemine toimub alati platsi keskel, mitte raja peal.
 • Ohutuse tagamiseks tuleb alati hoida teiste hobustega piisavat pikivahet (ca 3–4 m) ja vähemalt kolme sammu pikkust külgvahet (ca 2,5 m). Rusikareeglina peaks rivis ratsutades nägema oma hobuse kõrvade vahelt eelmise hobuse tagumisi kapju.
 • Sammu käivad ja peatunud ratsutajad ei tohi takistada traavi ja galoppi sõitvaid ratsanikke. Peatuda või sammule tuleks jääda alles pärast rajalt sisse keeramist.
 • Ringil olevad ratsanikud annavad alati teed rajal liikuvale ratsanikule. Sama kehtib ka siis, kui ratsanikud liiguvad erinevates suundades.
 • Kui vastassuunas sõitvad ratsanikud kohtuvad rajast seespool, siis mööduvad nad teineteisest kumbki paremalt poolt, nagu maanteeliikluses.
 • Kui Sinu hobune on ettearvamatu või niisama vallatus tujus, siis hoiata sellest eelnevalt teisi.
 • Kui maneežis hobune lahti saab, siis peavad kõik ratsanikud rajast seespool seisma jääma. Kui olukord ohtlikuks muutub, siis peaksid kõik hobuse seljast maha tulema.
 • Hüpata tohib ainult treeneri juuresolekul ning mitte kunagi üksinda platsil olles.

Hobune võib ilma hoiatamata või ilma nähtava põhjuseta hüpata etteaimamatus suunas. Te võite pihta saada, kui hobune lööb mõnd teist hobust. Varsad võivad inimest lüüa ja hammustada, kuna see on nende arvates mäng. Hobune võib astuda Teile jala peale. Hobune võib tõusta tagumistele jalgadele, lüüa tagant üles. Hobune võib väsida, ehmatuda, muutuda närviliseks ja seda nii käe kõrval, ratsa või vankri ees. Et neid riske vähendada, on tarvis järgida ohutusnõudeid.