Kvaliteedimärgised ja tunnustused

Arma puhkemajale on omistatud märgis "Matkajasõbralik". 

Mis on märgis „Matkajasõbralik“?

Märgis “Matkajasõbralik” on hea viis anda matkajatele (sihtgupile) teada, et nad on piirkonnas või ettevõttes oodatud külalised. Sellised märgised on üle maailma hästi tuntud ja matkajad, kes neid on harjunud märkama, saavad signaali, et nende vajadusi mõistetakse ning sihtkohas või ettevõttes on olemas inimesed, kes on valmis jagama vajalikku informatsiooni.

Kui ettevõte või sihtkoht soovib olla matkajate hulgas edukas ja soositud, siis peavad kõik osapooled tunnustama ühtseid külalislahkust väljendavaid kvaliteedikriteeriume. Loodud kriteeriumid aitavad igal ettevõttel ennast paremini matkajate jaoks positsioneerida.

Meie asukoht on selline, et siin ümbruses on mitmeid väga häid matkaradasid. Üsnagi lähedale jääb Lahemaa Rahvuspark ja sealsed RMK matkarajad. Meie puhkemaja juurest läheb läbi ilmatuma pikk matkarada „Metsa trail“- rada saab alguse Lätist ja kulgeb mööda Eesti idapoolset osa ja seejärel mööda rannikut Tallinnasse välja. Lisaks on meie talu ümbruses palju täiesti märgistamata radu, mida saab minna külastama koos matkajuhiga nii jalgsi kui ratsa.

Meie puhkemajasse on oodatud kõik matkasellid! Kuna meil on suurem maja, siis siia mahutab end kenasti kuni 13 inimesest koosnev seltskond. Meie juures saab ise süüa valmistada, pesta riideid, saab joogipudelid täita värske veega, meil on olemas esmaabi vahendid.

Märgis „matkajasõbralik“ ongi mõeldud sellistele ettevõtetele kuhu oodatakse matkaselle. Märgist annab välja  Eestis MTÜ Eesti Maaturism ja Lätis Läti Maaturismi ühing “Lauku Celotajs/Baltic Country Holidays”.  Märgis on välja töötatud Eesti-Läti-Leedu riigi maaturismi ettevõtjaid esindavate organisatsioonide koostööna ja seda saavad taotleda kõigi kolme riigi turismiettevõtted, kes soovivad pakkuda teenuseid matkajate sihtrühmale. Märgis ei ole seotud ühegi konkreetse marsruudi või matkarajaga.