Ratsakool

Ratsakooli on oodatud kõik, kes soovivad tegeleda hobustega ja tahavad õppida ratsutama.

Trennides õpitakse lisaks ratsutamisele ka kõike muud, mis hobustega seondub. Uued algajad õpivadki päris nullist kõike, nii seda kuidas hobust hooldada, millist varustust kasutada kui ka seda, kuidas hobusest aru saada ja end talle arusaadavaks teha ka maas käe kõrval olles. Ratsatrenn ei tähenda ainult ratsutamist ja ratsutamine omakorda ei tähenda lihtsalt hobuse seljas istumist :)

See on ala, kus saab tegeleda loomadega, viibida palju värskes õhus ja tegutseda aktiivselt. Ratsutamine parandab inimese motoorikat, annab parema tasakaalu ja rühi, arendab inimese tunnetust aga mõjub ka rahustavalt ning lõõgastavalt. Tallis koos käivad inimesed on justkui üks suur pere- hobused on kõigi meie armastus ja see liidab nii suuri kui väikseid!

Ratsutamise põhioskused omandanu saab soovi korral tegeleda võistlusspordiga, aga võib ka niisama ratsutamas käia ja lihtsalt igapäeva askeldustest aeg maha võtta. Või siis saab hobualast hoopis inimese uus eriala ja töökoht, kõik variandid on võimalikud. 

Ratsutamise algtõed omandanud sõitja (vastav oskus saavutatakse üldjuhul pidevalt trennis käies algtaseme grupi lõpuks) saab sooritada Rohelise Kaardi eksami ja talle omistatakse Eesti Ratsaspordi Liidu poolt Rohelise Kaardi tunnusmärk. See on justkui ratsutamise juhiluba, mis näitab, et selle omanik oskab hobusega tegeleda ja peab kinni ka reeglitest. Arma ratsakeskuse treeneril Mare Kalmel on õigus vastu võtta Rohelise Kaardi eksamit.

Rohkem infot loe https://ratsaliit.ee/tule-ratsutama/roheline-kaart

Ratsatrennis osalemiseks tuleb saata e-kiri (armahrk@gmail.com), kohtade arv on piiratud. Trennid toimuvad kindlatel aegadel ja grupid on kokku pandud vastavalt sõiduoskustele. Kesktaseme ja edasijõudnute grupi õpilased saavad osaleda ka võistlustel. 

 • Treeninghobusteks on vastavalt oskustele ja kasvule, hobused või ponid vanusega alates 5.a. Iga treening algab oma hobuse valmispanekuga ja lõppeb hobuse hooldamise, varustuse korrastamise ja ärapanekuga.
 • Trennitunni pikkuseks on 45 - 60 min + hobuse ettevalmistamine, lahtivõtmine ja jahutus. Ajaliselt läheb tallis umbes 2 tundi.
 • Lapsevanemad saavad treeningute ajaks jääda ratsakeskusesse, vaadata trenni (talvel olemas soe klubiruum vaatega maneeži).
 • Väiksemate laste trennides on lapsevanema osalus oluline (abi hobuse valmispankul ja talutamisel, kui laps on väga ebakindel).
 • Treeninguid viib läbi Eesti Ratsaspordi Liidu treeneri kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastav treener Mare Kalme. Lisaks on meie treeneriteks Annika Lember ja Madis Niinemets, kelle juures võimalik osaleda ka individuaaltundides.
 • Lisaks treeningutele toimuvad mitmed muud üritused õpilastele ja peredele (ratsamängud, võistlused, koolitused ja treeninglaagrid, talgud).
 • Treeningutes osalemisel on kohustuslik omada ratsariietust (ratsapüksid, poolsaapad ja säärised või pikad saapad, kaska, stekk, hüppetrennides osalemisel on tungivalt soovitluslik kasutada turvavesti). Esimestel tundidel (esimesed paar kuud) saab edukalt hakkama ka tavaliste venivate pükstega, jalga sobivad tossud või siledama tallaga saapad, millel võiks olla madal konts ning kaska saab tallist. 
 • Trenniraha makstakse iga kuu alguses vastavalt esitatud arvele. 
 • Kui laps puudub tunnist, siis oleks sellest hea eelnevalt teatada, et treener arvestaks tunniplaani koostamisel ja hobuste jagamisel. Puudutud tundide eest ei arvestata raha tagasi, kokkuleppel treeneriga saab puudumise puhul tunni teha järgi, kui on vaba kohta. 
 • Ratsakoolist saab soovi korral lapse välja arvata iga õppeaasta lõpus augusti kuus. Poole hooaja pealt treeningute katkestamisel tuleb arvestada, et kohatasu makstakse kuni õppeaasta lõpuni edasi. Erandiks on algajate grupp, kuhu tulles ei tarvitse lastel olla täit selgust sellest, kas soovivad trennis käia või mitte. Seega algõpetuse esimesel õppeaastal saab treeningud katkestada ka detsembri lõpuga. 

PONIKOOL 

Mõeldud koolieelsele vanuserühmale (4-7.a) või lastele, kes vajavad pikemat harjumisaega, et saavutada kindlustunne.

Oleme aastaid tegelenud lastele ratsutamise õpetamisega ja näeme, et paljud lapsed pole valmis iseseisvalt tavagrupis ratsutama ning vajaksid rohkem aega, et kohaneda ja paljud ka ei soovi muud kui hobustega koos aega veeta. Neile lastele ja samuti ka noorematele kui 7.a on mõeldud PONIKOOL.

Ponirühm käib koos 1x nädalas. Tunnis õpitakse kõiksugu huvitavat hobuste kohta (varustus, tõud, värvused, hobuste hooldamine jms), tegeletakse hobustega ja samm-sammult proovitakse ka ratsutamist. Kuid pearõhk on hobustega tegelemisel ja nende vahvate loomade tundmaõppimisel.

ALGÕPETUS

Algõpetust pakume lastele alates 7.a (nooremad saavad osaleda ponikoolis) ja ka täiskasvanutele. Ratsutamise õppimist alustame kordel ja käe kõrval. Õpitakse hobuse puhastamist, valmispankut, hobusega suhtlemist, harjutatakse istakut ja juhtimisvõtteid kordel, hiljem ka lahtiselt. Kui õpilane on valmis, siis treener suunab ta grupitundi.

Algõpetuses  harjutatakse nii individuaalselt kui grupis, õpitakse nii ratsutamist, kui ka hobuse käsitlemist boksis, maneežis kui õues. Erilist rõhku pööratakse ohutustehnikale, korra hoidmisele ja laste suhtumisele elusasse loodusesse üldse.

Algõppe tase kestab tavaliselt 1-3 aastat ja trennid on 1-2 korda nädalas.

ÕPPETREENINGTASE 

Õppetreeningtaseme trennid toimuvad üldjuhul grupis. Täiendatakse oma oskuseid ja kinnistatakse õpitut, hakatakse selgitama välja neid, kes soovivad hakata tegema ratsutamise kui spordiga ja neid, kes ratsutavad hobi korras. 

Sõidetakse nii platsil, maneežis kui maastikul. Osaletakse tallisisestel võistlustel (koolisõidu ST tase, takistussõidu juhtimisparkuurid ja kestvusratsutamise minisõidud). Võimalus liituda ratsastuse individuaaltrenniga (kuni 3 sõitjat grupis. Treener Annika Lember). Samuti võimalik liituda takistussõidu grupiga, takistussõidu gruppi saamise eeldus on osalemine ratsastuse tundides ja ABC skeemi sooritamine rahuldaval tasemel st treener vaatab, millal on õpilane kes huvitub hüppamisest, valmis osalema takistssõidu tundides, et ta ei segaks hobust ja oleks võimeline hobust kontrollima. Selline nõue on tehtud selleks, et tagada ohutus sõitjatele ja säästa hobuseid, kel on väga keeruline hüpata hästi kui ratsanik ise ei ole veel taskaalus ja hobust segab.

Õppetreeningtasemel õpitakse 2-4 aastat. Trennid toimuvad minimaalselt 2x nädalas.

 

EDASIJÕUDNUTE TASE

Edasijõudnute taseme rühmad moodustatakse aktiivselt hobustega tegelevatest lastest ja täiskasvanutest, kes on läbinud õppetreeningtaseme Arma Hipoteraapia- ja Ratsakeskuses või mujal. Edasijõudnute taseme õpilastel on soovitluslik omada oma hobust või rendihobust, et oleks võimalik süvitsi pühenduda enda ja ka hobuse arendamisse. Hobuse ja enda arendamine ei tähenda, et oleks kohustuslik tegeleda võistlusspordiga. Pigem on oluline leida oma tee, oma ala ja õppida analüüsima oma tegevust, seadma eesmärke ja tegutsema vastavalt sellele. 

Võistlusspordiga tegelemise alustamisel on kindlasti vaja arvestada ka sellega kaasnevaid rahalisi kulutusi ja aega. Võistluskulud koosnevad peamiselt: hobuse rendikulud, treeningtasud, võistluslitsentsid endale ja hobusele, stardimaksud, hobuse ja enda transport võistlustele ja tagasi. Ajakulu tähendab aega treeningutele, võistluste ettevalmistuseks (asjade pakkimine), võistluspäevale kuluv aeg, peale võistlust hobuse hooldus ja varustuse hooldus. 

Edasijõudnute tasemel ei ole õppimisajal piirangut, üldjuhul laps lõpetab Ratsakooli siis, kui ta lõpetab gümnaasiumi, sest sealt edasi on ta juba täiskasvanu ja tegeleb ratsutamisega juba enamasti iseseisvalt, omab isklikku hobust ja kaasab treenerit vastavalt oma vajadusele.

Treeningtundide arv nädalas sõltub hooajast, enne võistlushooaega rohkem. Treeningkordade arv enamasti nädalas 3-5.

Hinnakiri alates 01.10.2023

 • trennid 1x nädalas - 100 €/kuu
 • trennid 2x nädalas 160 €/kuu
 • trennid 3 x nädalas  190 €/kuu.
 • Täiskasvanute trenn 35€/kord grupitunnis 
 • Ponikool 80 €/kuu (tunnid 1 x nädalas)
 • Üksik treeningtund grupitunnis 35 €/kord
 • Individuaaltreeningute ja külalistreenerite tunnihind kokkuleppel hind alates 40 €/tund

Arma HRK on registreeritud huvikoolina (ja kõigil, kes osalevad treeningtundides kuutasu alusel on võimalik tulumaksu osa saada treeningtasudelt riigilt tagasi (tuludeklaratsiooni ilmuvad automaatselt huvikooli tasutud summad). Samuti saab taotleda kohalikult omavalitsuselt lapse huvihariduse kulude katteks toetust, iga omavalitsuse puhul on toetuste taotlemine ja summad erinevad. 

ARMA RATSAKOOL õppekavaga saab tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi lehel www.ehis.ee huvikooli reg. kood 119617
Treeningutele registreerimiseks tuleb täita avaldus, mille saadame Teile e-mailile või leiate siitsamast failide alt. 

Huvi korral andke endast märku armahrk@gmail.com