Lahemaa Rahvuspark

Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eesti rannikuala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Siin kaitstakse metsa-, soo- ja rannikuökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi, geoloogiamälestisi ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Lahemaa on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid ning kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana.

Lahemaa rahvuspark loodi 1. juunil 1971. See on Eesti vanim ning ühtlasi suurim rahvuspark, pindalaga 74 784 ha, millest maismaad on 47 910 ha ja merd 26 874 ha. Rahvuspark paikneb Soome lahe kaldal Harju maakonnas Kuusalu vallas ning Lääne-Viru maakonnas Haljala ja Kadrina vallas.

Lahemaa rahvuspargi lehelt leiad ka nimekirja giididest, kellelt saab tellida tuure erinevatesse Lahemaa piirkondadesse. 

Lahemaal tegutseb 41 atesteeritud giidi, kes pakuvad retkevõimalusi mitmes piirkonnas üle rahvuspargi. Mitmed neist omavad giidikutset ning on atesteeritud ka teistes piirkondades. Leiad nende nimekirja siit lingilt: https://kaitsealad.ee/et/node/1421

Siin paikneb ka mitmeid matka ja õpperadasid. Meile lähimad algavad Oandult:

Oandu loodusmetsarada

Algus ja lõpp: Koljaku, Sagadi ja Altja teede ristumiskoht Oandus

Pikkus: 4,7 km

Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel, infostendid.

Märksõnad: Põlismets, seened, samblad, samblikud, metsloomad.

Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

 

Oandu pärandkultuurirada

Algus ja lõpp: Koljaku, Sagadi ja Altja teede ristumiskoht Oandus

Pikkus: 3,4 km

Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel, infotahvlid.

Märksõnad: Pärandkultuur, kiviaiad, verstakivid, hüljatud heinamaad, hundiaed, taimeaed.

Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

 

Oandu taimetarga rada

Algus ja lõpp: Oandu külastuskeskuse parkla

Pikkus: 3,4 km

Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel, infostendid.

Märksõnad: Taimed, seened.

Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.