Leader projektides osalemine

Mare Kalme Arma Ratsatalu on saanud toetuse Leader meetmest 1.3 "COVID19-st tingitud majandusraskuste leevendamine"

Projekt “Arma puhkemaja teenuste arendus, et vastata uute sihtgruppide ootustele”

Maksumus: 6913,00 eurot

Toetus: 4147,80 eurot

Omafinantseering: 2765,20 eurot

Tegevuse lühikirjeldus: Projekti käigus soetatakse uued seadmed Arma puhkemaja kööki, korrastatakse poesuruumid ja soetatakse uued magamistarbed vooditesse.