Terapeutiline ratsutamine

RATSUTAMISTERAAPIA on ratsutamisterapeudi või erivajadustega inimeste ratsutamise instruktori ning vastava koolituse saanud hobuse koostööna läbi viidav terapeutiline tegevus, milles lähtutakse kliendi vajadustest ja teraapiale püstitatud eesmärkidest.Ratsutamisteraapias vaadeldakse inimest kui tervikut ja arvestatakse tema füüsiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste eripärade ning vajadustega. Ratsutamisteraapia eesmärgiks pole ratsutamise õpetamine ning alati ei peagi hobuse selga minema - teraapias kasutatakse edukalt ka tallitöid ja hobuse eest hoolitsemist.

RATSUTAMISTERAPEUT on isik, kellel on põhihariduse kõrval (arst, füsioterapeut, psühholoog, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut, logopeed) ratsutamisteraapia alased teadmised ja oskused.

ERIVAJADUSTEGA INIMESTE RATSUTAMISE INSTRUKTOR õpetab erivajadustega inimestele ratsutamist kui sporti. Arvestab ja kasutab ratsutamisteraapia põhimõtteid ning teeb koostööd ratsutamisterapeudiga või ka mõne muu spetsialistiga (nt arstiga, füsioterapeudiga, psühholoogiga).

RATSUTAMISTERAAPIA SOBIB laiale vanuserühmale ning erinevate haiguste ja seisundite korral – sclerosis multiplex, tserebraalparalüüs, nägemis- ja kuulmispuuded, autism, õpi- ja suhtlusraskused ning depressioon on vaid mõned näited paljudest. HOBUNE mõjutab ainulaadsel moel kogu oma olemusega inimese keha ja meelt. Nimelt tekitab hobuse liikumine ratsaniku kehas ulatuslikke sümmeetrilisi ja rütmilisi liikumisimpulsse, mis on väga sarnased inimese enda kõnnile. Mõju avaldab ka hobuse kehatemperatuur, mis on umbes 1,5 kraadi inimese omast kõrgem. Ratsutamine parandab üldist füüsilist võimekust, koordinatsiooni ja tasakaalu, soodustab head rühti ning arendab peenmotoorikat, lõõgastab ja lõdvestab.Lisaks sellele pakub hobune inimesele võimalust ületada iseenda piire ning kogeda seeläbi edu ja motivatsiooni. Ta on hea sõber ja taktitundeline kaaslane, ei anna iial hinnanguid ega kritiseeri, ta pakub inimesele oma vahetut siirust ning ei nõua vastutasuks muud, kui head kohlemist ning sõbralikku patsutust. Inimese ja hobuse vahel tekkiv unikaalne, sõnatu suhe pakub lohutust ja soojust ning on võimsaks emotsioonide vallandajaks. Hobune ise ongi parim terapeut, kes mõjutab inimese kui füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse olendi kõiki tahke ning annab talle osa oma elujõust.

Teraapias kasutatakse vastava koolituse saanud hobuseid, kes on loomult rahulikud, sõbralikud ja koostöövalmid.

Teraapiat on soovitav võtta tsüklitena. Näiteks 10 korda kevadel ja 10 sügisel.

Kellel on teraapia kohta küsimusi, siis saab meiega ühendust võtta ja leiame koostöös Teie ja Teie arstiga eesmärgid, mida ratsutamisteraapia abil saavutada.
Ratsutamisteraapia kohta saab infot ka Eesti Ratsutamisteraapia Seltsilt www.ratsutamisteraapia.ee

Ratsutamisteraapiat korraldab MTÜ Arma Hipoteraapia- ja Ratsakeskus.

Imago OÜ