Boksikohtade rent

Boksikohtade rent

Ratsakeskuses on talliosa boksidega, sadularuum, maneez, jalutusaedik talvise söödavarjualusega, väliplats ja mitmesugused maastikurajad looduses ning suviseks perioodiks rohukoplid. Meri asub tallist umbes 1,2 km kaugusel. 

Talvisel perioodil söötmine 3 korda päevas (hommikul koresööt ja jõusööt, lõunal koresööt, õhtul koresööt ja jõusööt koos mineraalidega).Suvisel ajal viibivad hobused karjamaal ja lisasööta antakse vastavalt vajadusele.
Bokse korrastatakse üks kord päevas, allapanuks turvas või saepuru.
Hobuse igapäevane välja viimine ja sisse toomine toimub vastavalt talli päevakavale.
Bokside suurus (3x3m). 
Väliplats (40x 60m), sisemaneez (20x 40m).

hobuse ülalpidamine sisaldab:
• hobuse sööta (hein või kuivsilo, muljutud kaer, soolakivi) söötmist ja jootmist;
• boksi allapanu ja boksi puhastamist;
• talli kõrval asuvate hobuste jalutusaedikute kasutamise;
• karjamaade kasutamise karjatamisperioodil vastavalt karjatamisplaanile;
• hobuse viimine aedikutesse, karjamaale ja tagasi.
Hinna sisse ei kuulu hobuse värkimine, rautamine ja veterinaarne teenindamine, treeningtundides osalemine, millede eest tasutakse eraldi. Samuti ei kuulu hinna sisse hobuse hooldamine (harjamine, jooksutamine, kapjade hooldus) ja talli üldisest päevakavast erinevad tegevused (näiteks eraldi sissetoomine ja lisasöötmine). 


Maneezi ja treeningplatside kasutamine toimub eraldi kokkuleppe alusel ja väljaspool treeninggraafikut.
Sadularuumi kasutamine lepitakse eelnevalt kokku, tellijale on sadularuumis olemas koht sadulale, valjastele, tekile. Muu varustus tuleb paigutada oma hooldusvahendite kasti, kohvrisse või kotti. Lahtiseid harju, hooldusvahendeid ja muud ei saa sadularuumi jätta. Soovitav on ka oma varustus markeerida nimega, et vältida segamini ajamist.
Oma söötade kasutamisel ja toomisel talli tuleb kasutada söödatünne, kuna lahtised söödakotid võivad saada kahjustatud näriliste poolt.

Vt allpool Talli reeglid hobuseomanikule

Boksi rent koos ülalpidamisega, 1 kalendrikuu hind 150 EUR (minimaalne periood 3 kuud)
Boksi rent koos ülalpidamisega ööpäev 15 EUR (kui soovitakse peatuda taliis lühemat aega)
LISATASU EEST TEENUSED:
Hobuste tekitamine 1 kuu 10 EUR 

Maneezi rent 35 eur tund (üksinda maneezis, sobib sel juhul kui sa ei soovi, et samal ajal oleks maneežis ka teisi sõitjaid)

Hobuste transport 0,80 eur/ km (oma talli inimestele- õpilased, hobuseomanikud 0,60 eur/ km)
Vet.teenused ja kabjahooldus, lisaöödad ja hooldusvahendid lisatasu eest.

Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Imago OÜ